Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ร่วมใจบริการประชาชน
                [2013-03-04]  วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กร่วมใจบริการประชาชน หมู่ที่ 4 และ 6 นำโดยนายกฤตนัน ปุสิงห์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ บูรณาการร่วมกันกับปศุสัตว์ /พัฒนาการอำเภอ/ กศน. /รพ.สต. /สถานีตำรวจภูธร มีบริการตัดผมฟรี ทำหมันและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า รวมทั้งแจกจ่าย EM /เบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ การชำระภาษี เป็นต้น งานนี้มีประชาชนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ด้วยดีตลอดมา